Bus j Kingra

Bus Lyrics – J Kingra

Bus Lyrics By J Kingra Bus Lyrics   Bade Chavaa Naal Si Kameej Main Banayi Gorre Gorre Hathan Naal Kanni Si Kadayi Bade Chavaa Naal Si Kameej Main Banayi Gorre Gorre Hathan Naal Kanni Si Kadayi Aje Hoye Si Masa Hi Din Chaar Ve Hoye Si Masa Hi Din Chaar Ve Teri Bus Diya Seata…